Prague Panorama Prague Castle Charles Bridge

« Yacht Hanse 495 | Paris Monmartr variant »

Prague Panorama Prague Castle Charles Bridge

Prague Panorama Prague Castle Charles Bridge

Pastel on paper
25 x 60 cm
10" x 24"
(sold)